Elektronická evidence tržeb a bitcoin


#1

Bojkot EET. Ztohoven a jejich Paralelní Polis neakceptuje Babišova pravidla

Sněmovní tisk PSP vč. důvodové zprávy

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=513&CT1=0


#2

§ 5
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna
a) v hotovosti,
b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce
prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
c) šekem,
d) směnkou,
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen
a) až e).

Z DŮVODOVÉ ZPRÁVY

V písmenu e) se rozumí platby obdobné výše uvedeným platbám, např. dárkové karty, žetony nahrazující měnu, bitcoiny nebo platby prostřednictvím speciálních kartiček, které jsou dostupné širšímu okruhu osob apod. Formální znak evidované tržby naplní rovněž poukázky na zboží nebo služby ve smyslu § 1939 a násl. občanského zákoníku. Mezi poukázky na zboží nebo služby patří také stravenka, kterou se rozumí poukázka opravňující poukazníka u poukázaného k odběru plnění ve formě potravin.


#3

Minimálně je mi divný jak může MF chtít evidovat tržbu v bitcoinech, když bitcoin není měna. Evidovat ji v KČ znamená, že částka uvedená na účtence bude zcela nesmyslná, jelikož cena BTC se neustále mění a BTC jakožto neoficiální měna není uvedena v kurzovním lístku vyhlašovaným ČNB.

Bude hodně zajímavý vidět nějaký reálný spor…


#4

Taky by mne zajímalo, jak chtějí evidovat tržby v něčem, co vlastně fyzicky neexistuje.:star_struck: Na rozdíl od různých směnek, žetonů, karet, apod.
V důvodové zprávě si můžou napsat co chtějí, protože ani nemusím vědět co je Bitcoin. Digitální měna? Komodita? Jedničky a nuly?


#5

Nebo, co když např. v nějaké počítačové hře vydělám virtuální peníze, které následovně pošlu někomu jinému. Také z toho budeme platit daň z tržby???